МЕРОПРИЯТИЕ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА

Дата:

ПОСЛЕДНОТО МЕРОПРИЯТИЕ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ГРАД ПРАВЕЦ завърши с представяне на тематичен документален филм под мотото „Забелязваме ли тормоза?“ Той бе изготвен от ученици – членове на Училищния Ученически Съвет в ПГ по КТС – град Правец.
През месец април – май 2015 год. в ПГ по КТС – град Правец със съдействието на училищното ръководство, класните ръководители, Училищния ученически съвет и съгласно приетият план на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците в ПГ по КТС – град Правец, относно борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и рисковото поведение у подрастващите за 2015 година в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец макар и без драстични прояви на агресия и тормоз, за да се избегнат подобни ситуации, в училището се проведоха редица мероприятия:
Проведена бе дискусия с ученици по предварително подготвена тема „Актьори и зрители в ситуации на тормоз“; проведена бе анкета-тест за нивото на тормоз и агресивност сред учениците от осмите класове; изготвени бяха тематични табла под надслов „Свободата да бъдеш независим“ ; представяне на презентацията „Сериозни последици, до които може да доведе агресията и насилието“.
Ръководството на училището изказва своята благодарност към всички ученици, проявили съпричастност в организацията и осъществяването на мероприятията, относно отбелязване дните на ненасилие в ПГ по КТС – град Правец!