Младежка конференция на федерацията на научно-техническите съюзи в НПГ по КТС

Дата:

На 22.11.2022 година в НПГ по КТС се състоя МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ.

Ученици от нашето училище представиха свои разработки:

  1. Александър и Михаил Белчеви- „3D модел на историческа възстановка на град Павел Баня“.
  2. Иван Николов- „Интелигентен контейнер за отпадъци“
  3. Иво Иванов- „Електронна платформа за медиатека“
  4. Радостин Динов- „Интерактивна игра тип „Стани богат“ с въпроси за подготовка за ДЗИ по БЕЛ“

Участниците ще бъдат наградени от териториалната организация на ФНТС за София област