Национален литературен конкурс

Дата:

Национален доверителен Екофонд, Фондация „Екологичен форум плюс“ и Дирекция „Национален парк Рила“ организират литературен конкурс на тема: 

На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“.

Ако темата Ви вдъхновява и ако имате желание да участвате, моля, изпратете Вашите разработки на преподавателя Ви по литература до 20.05.2020 г.

Повече информация можете да получите също от Вашите учители по БЕЛ.