Наши ученици с отлично представяне в националната конференция по физика

Дата:

47-ма НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА се проведе от 4 до 7 април във Велико Търново. Тя бе на тема: „Интегрален подход в обучението по физика“.
Преподавателят по физика от НПГ по КТС г-жа Цеца Цолова участва с презентация на тема: “ ВДЪХНОВЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ДА ИЗУЧАВАТ STEM ЧРЕЗ ИНТЕГРАЛНИТЕ ПОДХОДИ НА ПРОЕКТА SCIENTIX И КУРСОВЕТЕ НА EUN“.

Достойно представяне имаха в младежката сесия и нейни ученици. Красимир Светломиров Михайлов и  Ивайло Красимиров Иванов от курс 163 участваха с презентация на тема: „СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СТРОЕЖА НА МАТЕРИЯТА“.

Друга група от трима ученици: Мартин Петров Костадинов, Валери Младенов Неделков и Ивайло Кирилов Гавраилов /отново от курс 163/ пък презентираха уеб страница на тема: „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ“.

В конференцията участва и Ивелин Светломиров Стоянов, който презентира „Крачещ робот“ и получи поощрителна грамота. Негов ръководител беше преподавателят по програмиране  и роботика г-н Венцислав Начев.