На вниманието на зрелостниците

Дата:

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

На 15.06.2015 год. / понеделник/ трябва да дойдете в Учебен отдел на
ПГ по КТС – гр. Правец, за да подпишете следните документи:
1. ДИПЛОМА за средно образование.
2. СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация.
В дните от 15.06.2015 г. до 17.06.2015 г. включително, може да се запознаете с резултатите и оценяването на писмените работи от проведените ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по съответните предмети.

д-р инж. ТРИФОН ТРИФОНОВ
ДИРЕКТОР ПГ по КТС