НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТНОСНО НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Дата:

 

1.Настаняване в общежитие -14.09.2015 г. от 08.00 ч. до 17.00ч.

2.Получаване на магнитна карта за храна – 14.09.2015г., Хранителен блок.

3.Внасяне на необходимата сума за храна – в счетоводството.

4.Откриване на учебната 2015/2016 година – 15.09.2015 г., от 10.30 ч.

5.Родителска среща – след тържествената част.

 

                                                                                      От Ръководството