НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Дата:
  1. В дните от 13.06.2017 г. до 15.06.2017 г. , зрелостниците могат да се запознаят с изпитните си работи от проведените ДЗИ и резултатите от оценяването им.

Зрелостникът трябва да носи документ за самоличност – лична карта, паспорт и/или книжка за управление на МПС.

  1. Всеки зрелостник, който желае, може да получи информациия за резултатите от проведения държавен изпит за степен на професионална квалификация /средноаритметична оценка от оценките по теория и практика/ от КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ и/или от УЧЕБЕН ОТДЕЛ.
  2. Тържественото връчване на дипломите за средно образование на ВИПУСК 2017 ще бъде на 23.06.2017 г.  от 11:00 часа в НЧ „Заря“, гр.Правец

 

 

 

 

От ръководсвото на
ПГ по КТС – Правец