На вниманието на зрелостниците

Дата:

 

Скъпи зрелостници,

На 23.06.2020 г. от 10:00 часа ще ви бъдат връчени ДИПЛОМИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ от Ректора на ТУ София проф. дн инж. Иван Кралов.

Преди връчването на дипломите трябва да се подпишете в Регистрационната книга за издадени документи в Учебен отдел от 09:00 часа.

От ръководството