На вниманието на зрелостниците

Дата:

Помощни материали за държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация професия „Техник на компютърни системи“ са качени в MOODLE=> Пети курс=>първа страница, а за професия „Системен програмист“ в MOODLE=>Пети курс=>последна страница.