На вниманието на кандидатите за обучение по НП „Обучение за ИТ кариера“ по специалността Приложно програмиране

Дата:

 

 

На 11 и 12 ноември 2017 г. ще се проведе входящ тест. Системата ще бъде отворена  48 часа – от 24:00 ч. в петък през нощта, като теста ще трябва да се проведе в рамките на 1 час. Ще бъде пратен линк на електронните пощи на всеки участник.