На вниманието на родителите относно провеждане на анкета за проучване нагласата на родителите за тестване на учениците с антигенни тестове

Дата:

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо № 9105-46/05.02.2021 г., на г-жа Таня Михайлова – зам.министър на образованието, провеждаме анкетно проучване, с цел установяване на нагласата на родителите за тестване на учениците с бързи антигенни тестове. Това е само анкета!