На вниманието на родителите

Дата:

Уважаеми родители,

Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец започна дистанционно електронно обучение от 16.03.2020 г. с цел ограничаване на опасността  от разпространението на COVID – 19. Провежда се всеки ден от 9:00 часа при спазване на седмичното разпределение на часовете по учебни предмети. Всички ученици трябва да се включват  в електронното обучение, за което са информирани от класните ръководители и останалите преподаватели. Тъй като има ученици, които все още не са направили регистрацията си за съответната електронна платформа по учебните предмети, молим за Вашето съдействие. Разчитаме на Вашата подкрепа в усилията ни да ги мотивираме да се запознават с учебното съдържание , което им се предоставя в електронна среда.

Трябва да  работим заедно за постигането на добри резултати от обучението!

                                                        

 

От ръководството на НПГ по КТС -Правец