На вниманието на столуващите ученици и на техните родители

Дата:

На 06.12.2021 година столът няма да работи. Ще работи от 07.12 – вторник.

 

От Ръководството