НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Дата:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА,  КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В VIII КЛАС СА НОВИ.  СПИСЪКЪТ Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД
№ РД 09-3681/18.08.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ОЧАКВАЙТЕ ДО 01.09.2017 Г. НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ СТАНЕ ЗАКУПУВАНЕТО ИМ.

 

 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

НА ПГ ПО КТС – ПРАВЕЦ