НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Дата:

Дните до 12 април 2020 година са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването    –      № РД -01- 154/26.03.2020 г.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

 

От Ръководството на НПГ по КТС

гр. Правец