НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Дата:

 

 

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Информираме  Ви, че  Регионалният  център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София регион е открил гореща телефонна линия за психологическа подкрепа за ученици, учители, родители, на която ще отговарят психолози и социален работник, всеки ден от 09:00 до 18:00 часа.

Телефон: 02 870 15 41

 

От ръководството на НПГ по КТС