На вниманието на учениците на общежитие

Дата:

       Всички ученици, които са на общежитие, трябва да издадат стаите си от 28.06.2023г. до 16.00 ч. на 30.06.2023 г.

       Ученик, който не си е издал стаята по определения ред, няма да бъде настанен на общежитие за новата учебна 2023/2024 година.

       Във връзка с предстоящия ремонт на общежитието в стаите не трябва да има личен багаж. За оставения багаж училището не носи отговорност.

 

 

 От Ръководството