На вниманието на учениците от випуск 09*

Дата:

Съгласно изискванията на МОН дипломите за средно образование трябва да бъдат сканирани с положен подпис от всеки ученик. Затова задължително трябва да дойдете на 16.06.2014 г. /понеделник/ от 08:00 ч. до 16:00 ч. в Учебен отдел.

Извиняваме се за създаденото неудобство.

От ръководството