НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ 10 КЛАС  /17*/ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Дата:

Уважаеми ученици и родители,

Поради създалата се обстановка, предизвикана от предотвратяване на разпространението на  СOVID -19, Ви информираме за:

 1. С учениците от 10 клас – ще се проведе Национално външно оценяване по следните предмети:
  Български език и литературазадължителен изпит;
  Математиказадължителен изпит;
  –  Изпит по чужд език –Английски език, който е по желание.
  – Изпит за проверка на дигиталните компетентности на учениците. След успешното му полагане учениците ще получат сертификат от МОН за придобити дигитални компетентности.
 2. Датите, на които ще се проведат изпитите, ще бъдат уточнени допълнително.
 3. За полагането на тези изпити учениците трябва да попълнят заявления, които са качени на училищния сайт. След това трябва да ги изпратят на имейлите на класните ръководители най-късно до 7 април!!!
 4. Класните ръководители допълнително ще информират учениците за начина на попълване на заявленията.

Благодарим на всички ученици и на техните родители за разбирането и съдействието през изминалите дни!

 

От ръководството на НПГ по КТС -Правец

zayavlenie-ùà_10 klas

zayavlenie-IT_10 klas