На вниманието на учениците от 10 клас

Дата:

Във връзка с организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на Х клас през учебната 2020 / 2021 г. трябва да се подадат заявления за явяване на изпит по чужд език и изпит по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

Изпитите са по желание на учениците. Тези, които желаят трябва да попълнят заявленията и да ги изпратят на класните си ръководители до 16.02.2021 г.

Заявление чужд език НВО10 2021

Заявление ICT НВО10 2021

 

От ръководството