НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС  – ВИПУСК 15*

Дата:

Уважаеми ученици,

Във връзка с предстоящите Държавни зрелостни изпити /ДЗИ/ на училищния сайт www.uktc-bg.com в меню „За ученика“, подменю „ДЗИ“ са качени следните документи:

  1. Разпределение на учениците за ДЗИ по БЕЛ, които ще бъдат в НПГ по КТС.
  2. Разпределение на учениците за ВТОРИЯ  ДЗИ /математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, философски цикъл/,  които ще бъдат в НПГ по КТС.
  3. Разпределение на учениците за ДЗИ по желание /математика и английски език/, които ще бъдат в НПГ по КТС.
  4. В тези списъци има имена на ученици, които са от ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец и са разпределени в НПГ по КТС.
  5. Учениците, които не намират имената си, са разпределени в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец. От служебната бележка ще може да разберет в коя зала сте разпределени.
  6. Служебните бележки, с които трябва да се явите на изпитите, ще ви бъдат изпратени от класните ръководители.
  7. Преди изпита, на входа на училището, трябва да покажете на квесторите служебната бележка – на хартия или в електронен формат.
  8. Напомняваме ви да бъдете с маска или друго предпазно средство, ръкавиците са по желание. Трябва да носите и по един прозрачен плик, в който да сложите връхните си дрехи. В залата ще ви бъдат раздадени и по един по-малък прозрачен плик, в който да поставите

 

Пожелаваме ви успех!

 

От ръководството на НПГ по КТС -Правец