На вниманието на учениците от 8 и 12 клас

Дата:

Всички ученици от 8 и 12 клас, които се хранят на стол, са зачислени на храна от 04.02.2021 г. до 17.02.2020 г. За отписване се обаждайте на тел.: 0888704192

 

От ръководството