На вниманието на учениците от 9 и 11 клас

Дата:

Във връзка със заповед на Министъра на МОН учениците от 9 и 11 клас следва да освободят общежитието до 13.10.2021 г. 17:00  часа, тъй като същите ще бъдат в ОРЕС и следващата седмица.

Заповедн РД09136

 

От Ръководството.