НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX КЛАС И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Дата:

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX КЛАС И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връка със закупуването на учебниците за IX клас Ви информираме, че стойността на целия комплект е 147,40 лв. с втори чужд език – руски. Учебниците по немски и испански език ще бъдат уточнени в началото на учебната година. Учебникът по английски език не е включен в тази сума. Необходимо е учениците да носят определената сума на 17.09.2018 г. за да направим заявка към издателставата  за закупуването им. При заявка на учебниците за всички ученици, издателствата ще направят отстъпка от 10 %.

УЧЕБНИЦИ ЗА IX КЛАС – 2018/2019 г.

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ИЗДАТЕЛ ВИД НА ИЗДАНИЕТО        АВТОРИ ЦЕНА
Информационни технологии „Просвета София АД“ Печатно с електронен вариант Елица Стефанова

Мирослава Николова

Дафинка Митева

Красен Стефанов

Диана Петрова

Николина Николова

9.00 лв.
История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образо-вание с интензивно изуча-ване на чужд език ИК„Анубис“ ООД Печатно с електронен вариант Христо Луков Матанов                   Борис Кирилов Стоянов                Даниел Христов Вачков              Емилия Тодорова Карабоева 20.00 лв.
Литература

 

 

Комплект работни листове

„Булвест -2000“ ЕООД Печатно с електронен вариант Илияна Кръстева

Виолета Герджикова

Бойко Пенчев

 

19.00 лв

 

 

7.00 лв.

Английски език „Пиърсън Едюкейшън“ Печатно с електронен вариант    
Математика „Регалия“ Печатно издание Иван Тонов

Ирина Шаркова

Мария Христова
Донка Капралова
Веселин Златилов

10.00 лв
Химия и опазване на окол-ната среда за 9 клас и втора част на учебника за 9 клас при обучение за интенчивно изучаване на чужд език „Просвета -Плюс“ /цв. изд. Печатно с електронен вариант Лиляна Боянова

Красимир Йорданов

Николов

Ивайло Стоянов

Ушагелов

Емилия Стефанова

Тодорова

12.50 лв.

 

 

 

 

 

Физика и астрономия за 8 клас и първа част на учебника за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на ЧЕ

 

 

„Просвета София АД“ Печатно с електронен вариант Виктор Иванов                            Димитър Мърваков
Мая Гайдарова                                Мариета Иванова
10.00 лв.

 

 

 

 

 

Български език

 

 

Комплект работни листове

„Булвест -2000“ EООД Печатно с електронен вариант Ангел Петров
Мая Падешка
Мариана Балинова
10.00 лв.

 

6.00 лв.

Руски език

Учебник „Привет!“ А1.1

 

 

„Просвета София АД“ Печатно с електронен вариант Антония Димитрова Радкова
Анна Деянова Атанасова
17.00 лв.
Руски език

Учебна тетрадка  „Привет!“ А1.1

 

„Просвета София АД“ Печатно с електронен вариант Антония Димитрова Радкова
Николина Николаева Негаева
3.90 лв.
География и икономика за 9 клас/Втора част за 9 клас при обучение за интенчивно изучаване на чужд език ИК„Анубис“ ООД

 

 

 

  Антон Попов
Пламен Лаков
Климент Минев Найденов
Свилен Стойчев
13.00 лв
Философия

 

 

 

 

ИК„Анубис“ ООД

 

 

 

 

Печатно с електронен вариант Иван георгиев Колев
Райчо Вангелов Пожарлиев
Христо Петков Стоев
Румяна Найденова
10.00 лв.