На вниманието на учениците

Дата:
  1. Стипендиите на учениците са преведени по дебитните карти.
  2. Учениците, които нямат дебитни карти, могат да получат стипендиите си в Счетоводството.