На вниманието на учениците

Дата:

Във връзка с преминаването от присъствени занятия в обучение в електронна среда на 3 март 2021 г. /сряда/:

Учениците от 10 и 11 клас трябва да се отпишат от общежитието до 10:00 часа.

Учениците от 9 и 12 клас могат да се настаняват в общежитието след 12:00 часа.