На вниманието на учениците и родителите

Дата:

 

Уважаеми ученици и родители,

НПГ по КТС – Правец започва дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда  при спазване  на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Преподавателите ще използват инструментите на Google Classroom, електронния дневник, приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси. Всеки класен ръководител може да Ви предостави допълнителна информация.

Трябва да  се справим заедно!

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

1 час  –  09.00 ч. – 09.30 ч.

2 час  –   09.40 ч. – 10.10 ч.

3 час  –  10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час  –  11.00 ч. – 11.30 ч.

5 час  –  11.40 ч. – 12.10 ч.

6 час  –  12.20 ч. – 12.50 ч.

7 час  –  13.00 ч.  – 13.30 ч.

8 час –  13.40 ч.  – 14.10 ч.

Преподавателите по техническите предмети от ТУ – София ще провеждат обучението по време на предвидените за тях часовете съгласно учебната програма. Влизате в Google.com профила си от НПГ по КТС. E-mail представлява:  номер в клас например [email protected]. Ако не сте ползвали профила си или сте забравили паролата,  се обърнете към класните ръководители за да получите такава. При първо влизане ще се наложи да смените тази парола. Задължително трябва да използвате тези профили. Влизате горе вдясно в приложенията на GOOGLE. Стартирате Google MEET. Присъединявате се към среща, като за код използвате фамилията на преподавателя спазвайки правилната транскрипция: за проф. Гоцева- Gotseva, за другите преподаватели съответно Lazarova,Tomov, Danov, Mihaylova,  Kostadinov и т.н. Натискате бутоните „Напред“ и  „Присъединяване сега“. Всичко това го правите 2-3 минути преди началото на учебния час.

Часовете при Ивелин Михайлов и Венета Божинова ще се провеждат по същия начин. Кодът за тях е Mihaylov  и Bozhinova.

Преподавателите няма да ви канят за тези срещи, те ще се провеждат съгласно учебната програма. Например имате 3 час при проф. Гоцева. Влизате в 10 часа и 17 минути по описания начин.

 

Задължително трябва да следите e-mail –ите от НПГ по КТС. Преподавателите ще контактуват с вас чрез тях.