На внимание на випуск 2011

Дата:

Полагането на подпис в Дипломата за средно образование и регистрационните книги се отлага от 13.06.2016 г. /понеделник/ за 18.06.2016 г. /събота/, от 12.00 часа до 15.00 часа в учебен отдел. 

От ръководството на ПГ по КТС – гр. Правец