На добър час випуск 17* !

Дата:

Тържествено изпращане на зрелостниците от випуск 17* ще се проведе на 28.04.22г. от 12 часа в Английския двор.

Заповядайте!