Незаето място след четвърто класиране

Дата:

След четвърто класиране остана едно незаето място. Заявления се приемат от 17.08.2023 г. до 30.08.2023 г.. Задължително трябва да носите оригинала на Свидетелството за основно образование. Обявяване на класирането е на 01.09.2023 г.