Нетрадиционно начало на педагогически съвет в НПГ по КТС – град Правец

Дата:

Ученици от Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи и представители на УУС поднесоха рецитал, посветен на Деня на будителите пред учителите и възпитателите в НПГ по КТС.

„Будителите сте Вие, нашите учители, които пробуждате духа на нас, младите българи, учите ни на четмо и писмо и на любов към книгите!“

Ето, така тържествено започна педагогическият съвет, който продължи своята работа по предварително обявения дневен ред.

Ръководството на училището и целият педагогически колектив поднасят благодарност към учениците-участници и желаят повече такива приятни изненади!