Ново удължаване на грипната ваканция- до15.03.2020 включително.

Дата:

Ректора на ТУ- София удължава грипната ваканция- до 15.03.2020 включително.

Заповед