Нормативни документи

Препис-извлечение от Протокол №4

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен

Заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за служебна бележка за записване

Издаване на диплома

Информирано съгласие на родител за публикуване на снимки

Приемане и преместване на ученици

Приемане на ученици в VIII клас

Свидетелство за професионална квалификация

Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

График за консултации – II срок

График за втори час на класа – II срок

График за класните работи – II срок

Правила самостоятелна форма

Правилник дейност НПГКТС

Правилник общежитие НПГКТС

Учебен план 8 клас

Учебен план 9 клас

График учебно време

Дневен режим

Заповед самостоятелна форма

График за втори час на класа

График за класните работи

График за консултации

Заявление_отсъствия- 3дни

Заявления_отсъствия- 7 дни