НПГ по КТС-Правец приема с най-висок бал в областта!

Дата:

Компютърната гимназия в Правец е на първо място в цялата Софийска област по бал и приема учениците с най-високи резултати, това показва справката след първото класиране. То стана ясно на 11 юли вечерта, а от 13 до 15 юли включително е записването на приетите.

Правешката компютърна гимназия към ТУ-София води безапелационно класацията по най-висок бал – 481,5. Най-ниският резултат, с който е приет последният на първо класиране в НПГ по КТС, пък е 335 – също без конкуренция сред над 90 учебни заведения в областта.

Училището в Правец изпреварва Природо-математическата гимназия в Ботевград, която се нарежда втора по бал, с който приема – 315,5 минимален.

На трето място е Профилираната гимназия „Константин Фотинов“ в Самоков – там най-ниският бал е 298,5.