Обучение по крикет

Дата:

На 22-23.02.24г. в гр.София се проведе обучение по крикет за училища и ВУЗ-ве. В него, участие взеха учители и ученици от нашата гимназия. В двата дни заниманията бяха теоретични и практически водени от преподавател/треньор от Англия с 3-то ниво на квалификация от общо 4. Накрая всички участници получиха сертификати за успешно преминат курс на обучение.