Общежитията ще бъдат отворени по определен график

Дата:

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

 

Информираме Ви, че общежитията са отворени и всеки ученик може да вземе личния си багаж, съгласно следния график:

 

От 07.05.2020 г. ÷ 10.05.2020 г. – 12 клас

От 11.05.2020 г. ÷ 14.05.2020 г. –   8 клас

От 15.05.2020 г. ÷ 18.05.2020 г. –   9 клас

От 19.05.2020 г. ÷ 22.05.2020 г. – 10 клас

От 23.05.2020 г. ÷ 26.05.2020 г. – 11 клас

 

Учениците трябва да освободят стаите си след като ги приведат /почистят/ в добър вид.

Сумите за общежитие и за храна се заплащат до края на месец февруари 2020 г. в счетоводството.

Целевата стипендия за интернет – сумата от 40 лв., учениците могат да получат от счетоводството.

Графикът е изготвен, за да не се получава натрупване на ученици и родители.

Общежитията ще са отворено от 08:00 до 16:00 часа.

 

 

 

От ръководството на НПГ по КТС