ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ИТ

Дата:

Уважаеми ученици,

Тези от вас, които искат да участват в олимпиaдата по ИТ, трябва до 05.01.2021 г. да регистрират идейния си проект на следния сайт:

http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg

За участие в олимпиадата се допускат всички ученици от V до XII клас, които

участват в три състезателни групи:

Първа състезателна група: от V до VII клас

Втора състезателна група: от VIII до X клас

Трета състезателна група: от XI до XII клас включително.

При регистрацията на проекта се пише  на български език. Полето за област се попълва внимателно /София област/, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключила регистрация.

Повече информация за регламента, избора на тема  и сроковете за провеждане на олимпиадата може да намерите на посочения по-горе сайт.