Олимпиада по ИТ

Дата:

На 7 и 8 март 2014 г. в ПМГ „Асен Златаров“ – гр. Ботевград се проведе олимпиада по Информационни технологии – областен кръг. Олимпиадата се проведе в няколко категории – създаване на Интернет приложения, Web сайтове, презентации. Участваха ученици от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец:
Ясен Геориев – 8 клас /132/, който се класира на 1 място в категория Web сайтове и Христо Димитров – 9 клас /121/ – на 2 място в категория Интернет приложения .
Ръководството на ПГ по КТС ги поздравява за отличното им представяне и им пожелава успех и в следващия национален кръг.