Организация на учебния процес от 13.12.2021 година

Дата:

Във връзка с възстановяването на присъствения образователен процес от понеделник (13.12.2021 година) в училище се връщат, освен паралелките, които вече са се върнали от 06.12,  и подалите декларации за съгласие ученици от паралелки: 205, 194 и 175.

 

От Ръководството.