Организирано посещение в НПГ по КТС

Дата:


Ученици от ОУ „Васил Левски“ , с. Орешене и от ОУ „Любен Каравелов“ , с. Златна Панега посетиха на 15.04 НПГ по КТС – гр. Правец. Посещението се осъществява по програма „Равен шанс – достъп до средно образование“, която се финансирана от Фондация „ Тръст за социална алтернатива“ . Основна цел на това посещение е учениците да придобият по-реална представа за възможностите за средно образование след 7 клас. Педагогическият съветник – г-жа Лилия Бънчева, запозна учениците и техните ръководители с историята и обучението в Националната гимназия. Учениците разгледаха училището и се тръгнаха удоволетворени от възможностите, които то предлага на бъдещите осмокласници за тяхното професионално развитие.