Откриване на новата 2017/2018 учебна година

Дата:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ  УЧЕНИЦИ,

Откриването на новата 2017/2018 учебна година ще бъде на 15.09.2017 г. от 10.30 часа. След тържествената част ще се проведе родителска среща по паралелки с класните ръководители.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

От ръководството

на ПГ ПО КТС