Отлагане на лекцията на Schwarz IT Bulgaria.

Дата:

Поради преминаване в ОРЕС, лекцията на Schwarz IT Bulgaria се отлага за  26.01 (Сряда) от 14:00 часа в зала 221.

От Ръководството