ОТМЕНЕН ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Дата:

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО В СТРАНАТА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ОТМЕНЯ ОБЯВЕНИЯ НА 11.04.2020 г. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО.