Относно: Коледната ваканция

Дата:

Уважаеми родители и ученици,

Коледната ваканция за учениците не се удължава. Съгласно заповед
№ РД 09-1168 от 19.08.2016 г. на министъра на образованието и науката тя е до 4 януари 2017 г. Във връзка с това публикуваме и съобщение на Министерсвото на образованието и науката:

КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ Е ДО 4 ЯНУАРИ
29 декември 2016 г.
Коледната ваканция за учениците продължава до 4 януари 2017 година, както е посочено в заповедта на министъра на образованието и науката. Министерството на образованието и науката напомня, че грипна ваканция се обявява след задължително предписание от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в съответния град, според размера на епидемията и ако отсъстват от училище над 30 % от учениците.
Заповедта се връчва на директорите на училищата, в които се налага обявяване на учебни дни за неучебни. Затова не е необходимо допълнитeлно разпореждане от МОН.

ПРИ НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА, СВЪРЗАНА С УДЪЛЖАВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ, ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА ПГ ПО КТС – ПРАВЕЦ