Наставане в общежитието

Дата:

Настаняването в общежитието на ПГ по КТС – гр. Правец ще започне на 14 септември 2014 год. от 08:00 ч. Поради големия брой новоприети ученици, се наложи разместване.

За информация се обаждайте на тел.: 07133/30 19 /след 02.09.2014 год. – от 09:00 ч. до 12:00 ч./