От 21.02.2022 година всички ученици присъствено на училище

Дата:

Считано от 21.02.2022 година – понеделник всички ученици ще учат присъствено.

От Ръководството