ПГ по КТС – ГРАД ПРАВЕЦ С НОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Дата:

Учениците от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец  си избраха нов Училищен ученически съвет /УУС/, в който са включени по един представител от всеки клас.

На заседанието, проведено на 10.02.2015 г., УУС избра за Председател –
Моника Бояджиева от курс-112, а за неин заместник Адриан Григоров – курс  122. Административен сътрудник ще бъде Венислава Ценова – курс 134.

За по-пълноценна бъдеща работа те си разделиха  задачите по направления: „Спортни дейности“, „Извънучилищни дейности“ и „Образователна дейност“.

Определени  бяха целите, правата и задълженията  на членовете на УУС, които ще бъдат включени в Статута на ученическия съвет.

Особено активни бяха в разглеждане и разискване План-програмата на дейностите на УУС през втория учебен срок, като веднага след събранието направиха организацията, относно първато предстоящо мероприятие – честване празника на влюбените.

Директорът  на професионалната гимназия,  г-н Трифонов ,  поздрави избраните членове  на ученическия съвет, като им пожела здраве, много успехи и добро сътрудничество с училищното ръководство.