ПГ по КТС започна новата учебна година с нов международен проект COMPASS

Дата:

ПГ по КТС започна новата учебна година с нов международен проект COMPASS ( Creating Online Materials & Products At STEM Subjects ). Това е проект по програмата ERAZMUS+ KA2. В основата на проекта е разработването на материали и тестове с използването на динамичен софтуер JSXGraph-Moodle . Координатор по проекта от бългаска страна е ст. преп. по физика Цеца Цолова Христова, а координиращата организация е IES MARCOS ZARAGOZA от Испания. По проекта се предвижда обучение на учители, участие в уебинари и семинари.