Поддържане на УЕБ системите на ПГ по КТС

Дата:

Ръководството на ПГ по КТС предлага на  ученик или група ученици да усъвършенстват  способностите си като поддържат УЕБ системите на гимназията. Кандидатите трябва да имат познания по:

  • PHP;
  • MySQL;
  • WordPress;
  • HTML;
  • CSS;
  • JavaScript.

За повече информация се обръщайте към Валери Колев – преподавател в ПГ по КТС.