Поздравителен адрес до учениците с отличен успех 6.00

Дата:

Ръководството на Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец поздравява всички ученици, завършили учебната 2018/2019 г. с отличен успех 6.00 и изказва благодарност на техните родители. Пожелаваме им да бъдат все така ентусиазирани, любознателни и бъдещи успехи!

Списък на учениците с отличен успех 6.00